En betongfabrikk på Fosen

Fra betongpumping til betongproduksjon

Fosen Betong AS ble stiftet i 2012. Den gang het selskapet Fosen Betongpumping AS, ettersom vi kun drev med betongpumping. I 2020 bestemte vi oss for å starte med produksjon av ferdigbetong og endret da navn til Fosen Betong AS.

Les artikkel om vår investering i ny fabrikk

Vi har i dag en bilpark på 3 betongbiler. Og en 36 meters tårnpumpe til pumping av betong. 

To av betongbilene er utstyrt med 9 meters hydraulisk renne.

Vi har 1 betongbil med transportbånd på 17 meter.